lub, jak to się nazywa, certyfikat FSFR jest potwierdzeniem kompetencji specjalisty na rynku finansowym, który otrzymuje po zakończeniu oceny i certyfikacji zgodnie z FSFR. Aby go zdobyć, musisz przejść dwa etapy testów – podstawowe i specjalistyczne.

Podczas certyfikacji obywatele rosyjscy zdają egzaminy dotyczące poziomu swoich umiejętności na rynku papierów wartościowych, możliwości zarządzania firmami lub wyspecjalizowanymi depozytariuszami. Egzaminy są przeprowadzane przez organizacje akredytowane przez FSFR Federacji Rosyjskiej.

Jaki jest certyfikat FSFR

został wcześniej wydany przez Bank Centralny Rosji, teraz jest realizowany bezpośrednio za pośrednictwem Federalnej Służby Rynków Finansowych.

dla uczestnika rynku finansowego jako prawa jazdy. Potwierdza umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności (w naszym przypadku na rynku finansowym). Dokument ten musi koniecznie mieć specjalistę współpracującego z papierami wartościowymi w dużych organizacjach. W praktyce świadectwo to nie gwarantuje jednak, że pewne stanowisko zostanie powszechnego uznawania.

Jeśli chodzi o prawo, dokument ten jest obowiązkowy dla pracowników różnych instytucji finansowych i ich kierownictwa. Zdą tych przypadków firmy finansują swoich pracowników niezbędnymi egzaminami.

Dlaczego i kto będzie potrzebował certyfikatu FSFR

Co do zasady certyfikat FSFR musi posiadać pracownika firmy maklerskiej lub rozliczeniowej, aby potwierdzić swoje umiejętności. Specjalista jest zobowiązany do poświadczenia, czy:

jest niezbędne do struktury materiału teoretycznego i istniejących umiejętności specjalisty; Wstępne kwalifikacje i trzeba uzyskać potwierdzenie znaczenia umiejętności; wymagań firmy.

Po egzaminie kwalifikacyjnym specjalista może uzyskać taki dokument:

FSFR Certification Process

FSFR Certification Process składa się z podstawowych i specjalistycznych kroków w przypadku, gdy specjalista finansowy nie posiadał wcześniej certyfikatu. Jeśli specjalista miał wcześniej ten dokument, musi zdać tylko egzamin specjalistyczny. Na wszystkie pytania dotyczące nagrania można odpowiedzieć akredytowanych organizacji.

Programy egzaminacyjne są zatwierdzane przez FSFR, które muszą być przestrzegane przez wszystkie organizacje. Wydawanie dokumentu potwierdzającego umiejętności specjalisty jest przeprowadzane przez jedno z regionalnych biur FSFR Federacji Rosyjskiej, które są odpowiedzialne za techniczne aspekty egzaminów podstawowych.

ma jeden formularz. Mają różny okres przydatności do spożycia. W przypadku rażących naruszeń dotyczących istnienia certyfikatu FSFR obywatele są odpowiedzialni za prawo i nie mogą pracować w organizacjach finansowych.

Sprawdź znaczenie certyfikatu FSFR nie jest trudne, wszystkie dane są w rejestrze certyfikowanych osób FSFR Federacji Rosyjskiej, który jest dostępny online.

Stanowisko certyfikatu FSFR pojawiło się po raz pierwszy w G-Forex.net.