101.000 Dłużne Papiery Wartościowe to instrument finansowy, który zawiera obietnicę emitenta, że zapłaci posiadaczowi określoną kwotę w określonym terminie. Oznacza to, że w momencie zapadalności zabezpieczenia zadłużenia otrzymasz środki.

Oznacza to, że własność może być łatwo przeniesiona z jednej strony na drugą. Obligacje (państwowe, korporacyjne lub komunalne) są jednym z najczęstszych rodzajów tego narzędzia. Istnieją jednak inne dłużne papiery wartościowe. Na przykład akcje uprzywilejowane, zabezpieczony dług, komercyjne papiery wartościowe w euro i papiery wartościowe powlekane hipoteką.

Zrozumienie cech dłużnych papierów wartościowych

Istnieje kilka standardowych cech dłużnych papierów wartościowych, na które warto zwrócić uwagę. Należą do nich, między innymi:

kupony; Data/cena wydania Data spłaty plon przed terminem zapadalności. Stopa kuponu 101 000 to stopa procentowa, którą muszą zapłacić emitenci. Stopa kuponu może być ustalona na czas trwania zabezpieczenia lub zmieniać się w zależności od inflacji i gospodarki.

Data i cena zwolnienia są ustalane w momencie pierwszej emisji dłużnych papierów wartościowych.

Data wykupu mówi o czasie, do którego Emitent musi spłacić kapitał i pozostałe odsetki. Należy zauważyć, że długość okresu będzie miała wpływ na cenę i stopy procentowe, ponieważ inwestorzy szukają wyższych zysków z dłuższych inwestycji. Rentowność do terminu zapadalności jest roczną stopą zwrotu, którą inwestorzy oczekują, jeśli dług jest utrzymywany do terminu zapadalności. Służy do porównywania dłużnych papierów wartościowych z różnymi terminami zapadalności. Jak widać, istnieje kilka typowych cech dłużnych papierów wartościowych. Należy je bardziej szczegółowo przeczytać, jeśli chcesz zainwestować w ten instrument finansowy.

Jakie są korzyści z inwestowania w dłużne papiery wartościowe?

Dłużne Papiery Wartościowe mają wiele zalet dla inwestorów. Po pierwsze, mają one na celu zapewnienie inwestorom płatności ich początkowej inwestycji kapitałowej wraz z odsetkami po terminie zapadalności. Ważne jest również, aby pamiętać, że zapewniają one gwarantowane regularne wypłaty odsetek, zapewniając stabilny przepływ dochodów. Wreszcie, dłużne papiery wartościowe mogą być skutecznym sposobem zarządzania ryzykiem.

Szczegóły postu na temat dłużnych papierów wartościowych pojawiły się po raz pierwszy w G-Forex.net.