Dow Theory jest wystarczająco stary, więc wielu współczesnych przedsiębiorców znaleźć coś krytykować. Nie jest to zaskakujące, ponieważ wraz z rozwojem postępu technologicznego rynki się rozwijają. Teoria Dow była krytykowana za opóźnienia w sygnałach. Oznacza to, że sygnał kupna lub sprzedaży może przyjść już w następnej, niezgodnej fazie, gdy trend jest już w tyle.